Kontakt

Projekt „Studiuj w Poznaniu!” jest realizowany w Studium Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownikiem projektu jest prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak – Wiktorowicz: malgorzata.zduniak-wiktorowicz@amu.edu.pl

Biuro projektu: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
p. 11

Partnerem projektu jest

Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych – Guangdong University of Foreign Studies, Faculty
of European Languages and Cultures (FEULC) / Instytut Polonistyki

Osoba do kontaktu po stronie Partnera: Renata Siegień (rsiegien@gmail.com)

Działania projektowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.