„Studiuj w Poznaniu!”
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.

Informacje

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Kantońskim Uniwersytetem Spraw Międzynarodowych (Guangdong University of Foreign Studies, Faculty of European Languages and Cultures (FEULC) / Instytut Polonistyki) projekt „Studiuj w Poznaniu!". Jego cele to:

  • promocja języka polskiego w Chinach
  • kompleksowe przygotowanie 20 studentów z Chin do podjęcia studiów w Polsce
  • przygotowanie i udostępnienie pakietu materiałów (w tym interaktywnej gry w języku polskim i chińskim), które mogą być wykorzystywane bez ograniczeń na szeroką skalę także po zakończeniu projektu
  • opracowanie i udostępnienie raportu na temat nauczania języka polskiego w Chinach (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych oraz z bogatym komentarzem metodycznym)
  • wprowadzenie współpracy obu ośrodków w nową fazę, która w przyszłości będzie mogła być rozwijana.

Projekt (finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej) będzie realizowany w okresie od 31/12/2021 do 31/12/2022. WIĘCEJ